NO.70, Lanzhang Road, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou, China
Factory